Servizos e Formación en MARKETING

TODO CAMBIA
NADA É


NADA CAMBIA
TODO É

_________________

SERVIZOS E FORMACIÓN EN
MARKETING

Polinexa é un proxecto co-working, creado en Ourense en 2014.

Somos profesionais “independentes e autónomos” con diferentes especialidades, organizados para realizar un servizo integral de Marketing.

Especializados en comunicación social e corporativa, formación, así como a elaboración de informes de comportamento social e do mercado.

INVESTIGACIÓN E INFORMES DE  MERCADO

COMUNICACIÓN: SOMOS BLENDED MARKETING

XESTIÓN DE PROXECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL

STAFF
OUTSOURCING

Identificar tendencias, trazar estratexias adaptadas, mellorar a imaxe do teu negocio.
Esto é MARKETING