Servizos e Formación en MARKETING

Consultoría de formación

Transmitimos ideas e procesos: adaptamos e preparamos temarios para cada empresa ou obxectivo organizativo.

A formación laboral ou ocupacional procura a mellora nos coñecementos, habilidades e actitudes profesionais, necesarias para desenvolver determinado posto de traballo.

Cada persoa traballadora debe desenvolver uns coñecementos, que me gusta resumir deste xeito:

 • Saber – coñecementos teóricos necesarios.
 • Saber facer – coñecementos técnicos.
 • Saber ser – comportamento profesional ou: “cómo e cando aplicar os outros coñecementos anteriores”.

Non é preciso insistir na necesidade de reciclarse e mellorar a capacidade do cadro de persoal da súa empresa, para optimizar procedementos, que permitan ás empresas ser máis competitivas, máis atractivas, para a súa clientela e público potencial.

OPERACIÓNS DE VENDA

 • Organización de procesos de venda
 • Técnicas de venda
 • Venda online

OPERACIÓNS AUXILIARES DE VENTA

 • Fornecemento e almacenaxe na venda
 • Animación e presentación do produto no punto de venda
 • Operacións de caixa na venda
 •  

INFORMACIÓN e ATENCIÓN ao CLIENTE, CONSUMIDOR ou USUARI@

 • Xestión da atención ao cliente consumidor
 • Técnica de comunicación e atención ao cliente/consumidor
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
 • Entorno e información de mercados
 • Investigación e recollida de información de mercados
 • Tratamento e análise da información de mercados
MARKETING MIX INTERNACIONAL
 • Políticas de marketing internacional
 • Plan e informes de marketing internacional
 • TÉCNICAS BAE (busqueda activa de emprego)
 • EMPRENDEMENTO E desenvolvemento da idea de negocio
 • DESENVOLVEMIENTO de PRODUTOS (Produto Mínimo Viable)
 • ANÁLISIS de POSTO de TRABALLO
 • COMPETENCIAS DIXITAIS BÁSICAS
 • TRANSPORTE DE MERCADURÍAS PERIGOSAS
 • SOCIOLOXÍA E COMPORTAMENTO SOCIAL